Küttekolde õige kasutamine

Küttekolde õige kasutusega tagate nii energiatõhusa ja puhta põlemise kui võimalik. Vähese heitega põlemiseks peab peale küttekolde omaduste kasutama ka kuiva puud. Küttekollete omadused ja kasutusviisid on erinevad, seepärast lugege alati hoolega oma küttekolde kasutusjuhendit.

Kütke ahju vastavalt juhendile

Küttekolde süütamine

Enne küttekolde süütamist veenduge, et põlemisõhku ja lõõri tõmmet oleks piisavalt. Külma küttekolde tõmmet saab kontrollida koldeust veidi avades ja tikku süüdates. Kui leek ei pöördu tulekambri poole, ei ole lõõri tõmme piisav. Sel juhul eemaldage puhastusluuk ja soojendage lõõri nt kuumapüstoliga.

Puud vajavad põlemiseks rohkesti õhku. Kui küttekolle ei saa põlemisõhku vahetult, tagage, et ruum saaks piisavas koguses asendusõhku. Vajaduse korral võite näiteks avada akna.

Küttekolde süütamisel kasutage 3–5 cm (ahju korral max 3 cm) läbimõõduga puid. Pange puud hõredalt, koos piisava tulehakatisega halgude vahele. Puude õige asendi ja koguse võib leida tootespetsiifilisest kasutusjuhendist. Tulehakatiseks võib kasutada nt süütekuubikuid.

Ärge kasutage süütevedelikku.

Tähtis! NunnaUuni voolukivist tulekolletes tuleb puud süüdata alati altpoolt.

Puude süütamine altpoolt sobib kõige paremini NunnaUuni põlemismeetodiga, mis võimaldab kiiret süttimist ja temperatuuri tõusu. Kuldse Tule meetod võimaldab puudel gaasistuda ja põleda kõrgel, püsival 800–1200-kraadisel temperatuuril kogu põlemisprotsessi jooksul. Kõrge põlemistemperatuur parandab nii küttekolde energiatõhusust kui ka minimeerib kahjulikke PAH-e.

Puude lisamine

Puid tuleks lisada siis, kui umbkaudu pool eelmisest puude kogusest on põlenud. Lisatavad puud peaks olema jämedamad, 8–10 cm (ahju korral 5–8 cm) läbimõõduga. Pidage kinni küttekolde kasutusjuhendis toodud puude maksimaalsest kogusest ja kütmisajast.

Parim viis küttekoldele õige puudekoguse tagamiseks on puude kaalumine esimestel kasutuskordadel.

Jälgige, et kogu kütmise ajal oleks paras tõmme. Toote juhend toob välja õige põlemisõhu koguse, mida tuleb parimate põlemistulemuste tagamiseks järgida. Liiga väike tõmme ja põlemisõhu puudujääk põhjustavad tahma ja kreosoodi kogunemise suitsukanalitesse ja lõõridesse. Kreosoot vähendab soojuse salvestamise võimet ja on ka tuleohuks. Tõmme on ideaalne, kui puud põlevad rahulikult heleda leegiga.

Hoidke küttekolde uks kütmise ajal suletult. Ärge jätke puid järelevalveta põlema.

Hõõguvate süte faas algab siis, kui pool viimati lisatud puudest on ära põlenud. Kuldse Tule võre avamine hõõguvate süte faasis suurendab õhuvoolu läbi süte ja kiirendab põlemist. Hõõguvate süte kiire põlemine on kütmiseks kõige tõhusam.

Hõõguvate süte põlemine eraldab ka ohtlikku vingugaasi. Sulgege siiber alles siis, kui söed on põlemise lõpetanud ega hõõgu enam.

Tähtis! Kütmisel pidage alati kinni küttekolde kasutusjuhendist.

A woman enjoys the warmth of the fire in the living room

A pile of wood

Põletage küttekoldes ainult kuivi puid

Kasutage põletamiseks ainult kuivi puid. Need põlevad hästi ja annavad parima küttetulemuse. Toore puu niiskussisaldus on ligikaudu 45–55%. Küttepuude ideaalne niiskussisaldus on 15–20%. Kui küttepuud on liiga niisked, väheneb põlemistemperatuur, küttekolde tõhusus kannatab, tekivad heitmed ja lõõri tõmme nõrgeneb. Suure niiskussisaldusega põlemisgaasid põhjustavad ka kreosoodi kogunemise küttekoldes ja lõõris, suurendades lõõri põlengu ohtu.

Kuidas tuleks küttepuid kuivatada?

Küttepuid kuivatatakse nii, et toored ja lõhutud puud laotakse õhuvahedega ja vihma eest kaitstud kohta. Kuivamisaja pikkus erineb olenevalt puude liigist. Keskmiselt vajab küttepuu kuivamiseks umbes kaks aastat. Kuiva puu võib ära tunda terava kõlina järgi puuhalgude kokkulöömisel.

Tooge küttepuud sisse vähemalt 48 tundi enne kasutamist.

A pile of wood outside

See joonis näitab, kui palju rohkem teisi puuliike läheb vaja võrreldes kasega sama koguse soojusenergia tootmiseks. Näiteks lepa korral on tarvis 40% rohkem puid põletada võrreldes kasega.

Puuliikide erinevused kütmisel

Erinevatel puuliikidel on erinevad omadused, seega on nende kütteväärtused samuti erinevad. Näiteks kask on tihe puu, seega on selle kütteväärtus suurem kui poorsematel puuliikidel.

Leidke lähim edasimüüja ja paigaldusteenus

Kas soovite uurida NunnaUuni tootevalikut lähemalt? Kas vajate abi paigaldamisel? Siit võite leida lähima edasimüüja ja ettevõtte pakutud paigaldusteenused.

Leidke lähim edasimüüja ja paigaldusteenus

Kas on küsimusi toote kohta?

Kas teil on küsimusi meie toodete kohta? Meie eksperdid vastavad meeleldi kõigile teie küsimustele.

Võtke meiega ühendust